مطالب توسط admin-idehsabz

نسل های چمن مصنوعی

امروزه درتکنولژی ساخت و تولید چمن مصنوعی پیشرفت زیادی حاصل گردیده است.چمن های مصنوعی اولیه دارای خواب های کوتا هی که به منطور ایجاد یک سطح محکم ویکنواخت با تراکم زیادی تولید می شوند.ازجمله معایب این نوع چمن ها می توان به اصطکاک کم ولغزش زیاد بازیکنان اشاره کرد. که باعث آسیب رسیدن به آنها […]

چرا چمن مصنوعی ؟!

چرا چمن مصنوعی ؟؟؟!! چمن های مصنوعی در این چند سال اخیر پیشرفت شگرفی داشته است . چمن های مصنوعی در انواع مختلف ،با خواب های بلند و کوتاه و تراکم زیاد و کم ،جای چمن های طبیعی را گرفته است و به دلایل بسیاری که در ادامه خواهیم گفت ،استفاده از چمن های طبیعی […]

نگهداری چمن مصنوعی

نگهداری چمن مصنوعی در مورد چمن مصنوعی ،موضوع نگهداری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در زمینی که به طور میانگین روزی 6 ساعت بازی شود به مدت 15 سال و زمینی که به طور حرفه ای از آن استفاده می شود ، به مدت 5 سال گارانتی دارد . این ارقامی که […]