چمن مصنوعی ورزشی گلف

با توجه به اهمیت یک دست و یک اندازه بودن چمن طبیعی در زمین های گلف و همچنین هزینه بسیار بالای نگهداری از این چمن به خاطر حفظ کیفیت بازی در زمین امروزه در جوامع اروپایی جایگزین کردن چمن مصنوعی به علت عدم نیاز به هیچگونه نگهداری و آبیاری به جای چمن طبیعی در دستور کار قرار گرفته است. شرکت ایده سبز با برخورداری کادری مجرب آماده اجرای زمین چمن مصنوعی گلف در سراسر ایران می باشد. چمن مصنوعی زمین گلف دارای 60 ماه ضمانت می باشد.