چمن مصنوعی ورزشی

از محصولات گوناگون شرکت ایده سبز می توان براحتی در انواع ورزشها استفاده کرد و ورزشکاران از بازی بر روی چمن مصنوعی نهایت لذت را تجربه خواهند کرد.
پوشاندن زمینهای فوتبال،  تنیس، گلف و مینی گلف خود را به ما بسپارید.
چمن مصنوعی گلف
چمن مصنوعی تنیس
چمن مصنوعی فوتبال