چمن مصنوعی ورزشی (فوتبال)

ابعاد زمین فوتبال و مینی فوتبال

  • ابعاد زمین استاندارد فوتبال () عرض (100 تا 110) طول (64 تا 75) متر
  • ابعاد زمین استاندارد مینی فوتبال عرض (25 تا 15) طول (45 تا 25)

به دلیل شرایط سخت نگه داری چمن های طبیعی و همچنین کمبود آب در کشور استفاده از چمن مصنوعی برای زمین های فوتبال که نیاز به نگه داری دائمی و هزینه ندارد از لحاظ اقتصادی به صرفه است و همینطور از لحاظ ایمنی و قابلیت نمایش دادن مهارت های فوتبالی جایگزین مناسبی برای چمن طبیعی می باشد.

سیستم چمن مصنوعی فوتبال شرکت ایده ی سبز شامل انواع چمن های معتبر کشورهای انگلیس، هلند و چین که دارای استاندارهای فیفا 1 ستاره و فیفا 2 ستاره می باشند.

چمن ها در ارتفاع ها و تراکم های متفاوت قابل عرضه می باشند.

همه ی چمن ها دارای ضمانت نامه 60 تا 96 ماه می باشند.