نحوه نصب و اجرای چمن مصنوعی

زمان چمن مصنوعی با توجه به مساحت و نوع چمن و محل استفاده متفاوت است .(به طور میانگین بین 1 تا 8 هفته است )

ولی در یک صورت کلی با توجه به مراحل زیر انجام می گیرد.

چمن مصنوعی

مرحله اول :گودبرداری

در مرحله اول با با توجه به منطقه ، به عمق 35 و 50 سانتی متر مربع گودبرداری شود.

مرحله دوم : لایه برداری لایه های اساسی

در این جا باید محل گودبرداری شده را با مواد مقاوم در برابر آب ،مانند شن ،ماسه ،قلوه سنگ و برخب مواد معدنی پر کنیم و در پایان ،آخرین لایه نقش بسیار مهمی در مقاوم سازی زمین ورزشی دارد .

مرحله سوم : رول کردن لایه اساسی

لایه ی اساسی را تا زمانی رول می کنند که لایه ی مورد نظر نرم شود و یا به عبارت دیگر آن خشنی را از دست دهد و قابل استفاده شود .

مرحله چهارم : لایه برداری به صورت ژئو_نساجی

این مرحله ،مرحله ای است که اطمینان لازم را برای توزیع فشار می دهد .

مرحله پنجم : قرار دادن رول های چمن مصنوعی

رول های چمن مصنوعی براساس طرحی که انتخاب شده با دقت کافی سرجای خود قرار می گیرند.

چمن مصنوعی

مرحله ششم : قطع کردن خطوط بازاری

هر یک از خطوطی که در طول تولید و نصب روی چمن مصنوعی ایجاد شده مورد بررسی قرار می گیرد و قطع می شود .

مرحله هفتم :فشار روی درزهای موجود

تمامی درزهایی که هنگام نصب ، بین رول های چمن مصنوعی ایجاد شده ، باید به قدری تحت فشار قرار گیرد که به نقاط ضعف تبدیل نشود .

مرحله هشتم : درزگیری

با توجه به نوع ورزشی که در روی چمن مصنوعی انجام می شود و همچنین با توجه به جنس چمن مصنوعی درز هایی روی چمن ایجاد می شود که باید آن را درزگیری کرد .برای این کار ماسه را روی محل مورد نظر میریزیم و سپس با ماشین برس کاری درزگیری می کنیم .

بعد از انجام این مراحل زمین آماده استفاده است

برای اکثر کارهای چمن مصنوعی این مراحل انجام می گیرد .چمن مصنوعی تزئینی برای باغ ،ویلا ،مهد کودک ،محل نگهداری حیوانات خانگی و …..نیز بر همین اساس با یکسری تغییرات جزیی انجام می گیرد .

home5