چمن مصنوعی برای مهد کودک ها و مدارس

ایجاد مکانی جذاب و زیبا با امنیت حداکثر برای کودکان خواست اکثر مهدها و مدارس است.

از این رو با توجه به قابلیت های چمن مصنوعی از جمله عدم نیاز به نگهداری دائم، دارا بودن استانداردهای بهداشتی، مقاوم در برابر نور خورشید و ایجاد امنیت برای بازی کودکان، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.