چمن مصنوعی محوطه حیوانات خانگی

حیوان خانگی شما چه سگ باشد و چه گربه یا هر موجود دیگری که در محیط زندگی خود نگه می دارید چمن مصنوعی با توجه به اینکه ظاهری زیبا و شاداب دارد سازگار با حیوانات است و قابل شستشو می باشد. کفپوش بسیار مناسبی برای محوطه زندگی حیوان خانگی شما می باشد.